Quina formació exigeix ​​la Indústria 4.0?

Formación en la Industria 4.0. Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Quina formació exigeix ​​la Indústria 4.0?

La Quarta Revolució Industrial està donant lloc al que podem denominar la Fàbrica Intel·ligent (Smart Factory), que Alemanya va definir com Indústria 4.0.

La Indústria 4.0 és un concepte que fa referència a la incorporació de les noves tecnologies de la informació als processos de producció. Es tracta d’una versió informatitzada de la fàbrica en la qual tots els seus processos es troben connectats i interactuen entre si, dotant-la així de:

    • Flexibilitat: els mitjans de producció permeten adaptar el producte, quantitat i termini a les necessitats del client.
    • Intel·ligència: les màquines i dispositius són sensibles a l’entorn, adaptant-se a les condicions canviants, prenent decisions i assistint en tasques complexes, incloent les tasques d’automanteniment.
    • Connectivitat: els elements estan constantment connectats entre si i amb les persones, de forma tant local, com remota.
    • Colaborativitat: els espais són compartits entre persones i màquines, amb total seguretat.
    • Consciència de l’entorn: gràcies a la incorporació de sensors i càmeres de visió artificial.

Així, la Indústria 4.0 implica una major individualització de l’oferta i major flexibilitat dels processos de producció i, per això, cal que tota la informació derivada del procés de fabricació estigui disponible en temps real en tots els departaments i àrees de l’organització.

Ara més que mai, el món es troba en canvi continu, pel que és necessària una adaptació permanent de la formació a l’hora de fer front als nous requeriments digitals de la societat actual.

La consolidació de la Indústria 4.0 és un fet: l’adaptació de la formació és fonamental. L’actual repte de la Formació Professional és formar les persones per a la Indústria 4.0.

La Indústria 4.0 exigeix ​​un canvi educatiu i accions per incentivar la formació continuada, el que exigirà una col·laboració estreta entre el sector públic i les empreses amb l’objectiu que l’oferta s’adapte a la demanda, tal com ja fan els sistemes de Formació Professional Dual que existeix en altres països europeus (com Alemanya, Dinamarca i Àustria).

La fàbrica intel·ligent no només requerirà de persones titulades en enginyeries, sinó també de professionals amb un perfil més tècnic i que coneguen des del vessant més pràctic les tecnologies emergents. És a dir, que la Indústria 4.0 presenta un escenari òptim perquè la Formació Professional puga ser revaloritzada. Però aquesta s’ha d’adaptar a les necessitats del teixit productiu, que evoluciona al mateix ritme que evoluciona la tecnologia.

Així doncs, les persones de la Indústria 4.0 no només necessitaran de formació al voltant de les tecnologies, sinó que a més seran fonamentals competències de treball en equip, integració a l’empresa, habilitats de gestió i emprenedoria, creativitat i transferència d’aprenentatges entre d’altres.

Per tot això, cal ressaltar el paper fonamental que tenen les persones i la seva qualificació en l’actual model d’Indústria 4.0 així com el paper que juguen els centres de formació professional per a qualificar en els nous perfils professionals requerits en aquesta Quarta Revolució Industrial.