TRIVIAL ACTAIO

TRIVIAL ACTAIO

Recursos ludificats en línea amb preguntes i opcions a respondre sobre activitats/sectors del territori Actaio i comercialització de productes així com associacions, clústers, instituts tecnològics, etc.