282528376
Què és Actaio?

És l’Acord Territorial per a l’Ocupació i el Desenvolupament Local Alcoi – Ibi – Ontinyent que reuneix els ajuntaments d’aquestes localitats, els representants dels sindicats, CCOOPV i UGTPV, i les associacions empresarials, FEDAC, IBIAE,  COEVAL i CEV, i les Mancomunitats de Municipis de l’Alcoià i el Comtat i de la Vall d’Albaida.

Actaio treballa per a abordar la problemàtica de la desocupació i el desenvolupament local de manera coordinada i planificada entre els diferents organismes i recursos ja exsitents.

Es pretén impulsar la innovació territorial per al desenvolupament industrial, comercial i turístic, creant llocs de treball de major qualificació i promovent la diversificació de l’economia en el territori.

Document conveni 2016

Miembros del Acord territorial
Objectius principals
  • Reforçar el nivell de competències i habilitats a través de la formació continuada del personal. Destaca la formació per a la prevenció de riscos laborals, principi de la igualtat d’oportunitats i el desenvolupament sostenible.
  • Potenciar la creació d’ocupació estable basada en la innovació, la qualitat, les noves tecnologies, la I+D i l’ocupació de les TIC’s a fi d’incrementar la competitivitat de les empreses i l’economia de la comarca.
  • Promoure el desenvolupament de mesures actives i preventives del mercat laboral cap a una ocupació estable, incrementant l’ocupabilitat de les persones i la seua integració social.
  • Participar en l’educació i en la formació permanent en coordinació amb la comunitat educativa, per a contribuir amb l’objectiu de l’Agenda de Lisboa: reduir la taxa d’abandó escolar.
  • Potenciar les relacions entre les empreses i les institucions formatives parell que els continguts que s’imparteixen en el sistema educatiu s’adeqüen a les demandes del mercat de treball. Per a això s’han previst estades en empreses de professors i alumnes d’FP específica.
  • La promoció de l’intercanvi d’experiències i de bones pràctiques, la creació de xarxes i en l’intercanvi de formadors i alumnat entre institucions i projectes.
  • Fomentar la promoció de l’esperit empresarial i l’emprenedoria, inclosos l’economia social.
  • Promocionar en les 3 comarques els diferents programes, línies d’acció i ajuda de la Generalitat Valenciana, del Govern d’Espanya i de la Unió Europea sobre la creació d’ocupació, adaptació d’empreses, treballadors i treballadores, la innovació, etc.
Territori Actaio

El territori Actaio el constitueixen els municipis d’Alcoi, Ibi i Ontinyent, que estan situats a l’interior de la Comunitat Valenciana. La distància entre els municipis més distants és de només 45’8 km. Els uneix l’autovia interior (A7) el que permet desplaçar-se d’una localitat a una altra en 33 mints màxim.

Les ciutats d’Alcoi, Ibi i Ontinyent juguen un paper fonamental en la vertebració econòmica, social i cultural dels territoris de les comarques de l’Alcoia, el Comtat, la Foia de Castalla i la Vall d’Albaida.

Aquesta realitat s’ha vist reflectida en l’actual “Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana 2010-2030” mitjançant l’enquadrament en dues àrees funcionals diferents com són Alcoi i la Vall d’Albaida. Dins de l’espai geogràfic del territori de les Comarques Centrals, aquestes àrees funcionals tenen en comú característiques molt peculiars i distintives en el seu teixit productiu i l’oportunitat d’abordar colaborativament aspectes essencials per a un desenvolupament socioeconòmic i laboral fortament ancorat en la presència de la indústria.

La coordinació de les polítiques d’ocupació, promoció econòmica i desenvolupament industrial d’aquestes ciutats té un impacte molt positiu sobre el conjunt de les comarques que s’articulen entorn d’elles.

Alcoi

És el municipi més important de la comarca de l’Alcoia-Comtat. El seu industria tradicionalment tèxtil, actualment en un procés de reconversió i innovació productiva i empresarial, a més de la cerca de diversificació cap a altres activitats com és la química i cosmètica. Té també rellevància l’activitat econòmica en serveis, tant públics com privats.

Ibi

És la població més representativa de la comarca de la Foia de Castalla, tradicionalment dedicada a la producció de joguets. Actualment està consolidat el seu procés de transformació cap a l’activitat de fabricació de productes plàstics. És un Districte Industrial de la Comunitat Valenciana que s’ha convertit en paradigma de la reconversió i la reindustrialització basat en el coneixement de les persones i en les tècniques industrials del sector metall-mecànic-plàstic.

Ontinyent

És la ciutat més important de la comarca de la Vall d’Albaida amb origen empresarial també del tèxtil, realitat que ha canviat amb el pas dels anys diversificant el seu teixit productiu basat, igual que en els altres municipis, en l’experiència i capacitat productiva industrial que aglutinen.

Es tracten de tres municipis capçalera de les seues comarques que tenen una estructura socioeconòmica molt similar:

  • Centren la seua activitat principal en la indústria
  • Han tingut els seus orígens en sectors tradicionals com el tèxtil o el joguet
  • S’han sabut reconvertir i superar les diferents crisis que aquests sectors han patit durant els últims 30 anys
  • Han diversificat el seu teixit industrial sent capaços de treballar per a sectors nous emergents.
  • Els agents socials i econòmics del territori realitzen accions conjuntes i en la mateixa sintonia: Plataforma per la Reindustrialització Territorial de les associacions empresarials, projecte pilot AIC (Area Industrial de Qualitat), agrupació intercomarcal d’agents sindicals, etc. coincidint en “volem continuar sent un territori industrial”.