Recursos-fp-vlc

Recursos per a l'FP
En aquesta pàgina trobaràs tota la informació necessària sobre la Formació Professional en el Territori.
  • Vídeos Informatius
  • Infografies
  • Centres d’FP al Territori
  • Orientació cap a les ocupacions
  • Apren Jugant
  • Documents descarregables
  •  
MAPA FP
Videos Informatius
Orientació cap a les ocupacions

› Potenciar el coneixement d'un/a mateix/a, qualitats i destreses.

› Integrar el món professional en les assignatures i activitats programades.

› Donar a conéixer el funcionament d'una ciutat i la importància dels recursos, l'activitat econòmica de l'entorn i professionals que en ella participen.› Preparar a l'alumnat per a la transició de primària a secundària.

› Informar l'alumnat i les seues famílies sobre el pla d'estudis de la secundària i les seues opcions, oferint també relació amb el món professional.

› Potenciar el coneixement d'un/a mateix/a, qualitats i destreses.

› Informar i implicar les famílies sobre les activitats que es realitzen a l'aula sobre el món laboral.

› Introduir el coneixement del món laboral en les tutories amb l'alumnat.

› Oferir informació a l'alumnat i les famílies sobre les diferents famílies professionals

› Potenciar la reflexión en el alumnado basada en aspectos vocacionales.

› Integrar el mundo de las profesiones en las asignaturas, potenciando su exploración en diferentes ámbitos laborales. 

› Ofrecer información al alumnado sobre el plan de estudios en la segunda etapa de la ESO y la repercusión en sus decisiones profesionales.

› Involucrar a as familias en el proceso de decisión formativa y vocacional que van a realizar sus hijos/as

› Entrenar al alumnado en un método sencillo de toma de decisiones.

› Compartir y dar visibilidad del proceso de orientación a la comunidad educativa.

›Facilitar en l'alumnat activitats de reflexió sobre les seues capacitats, motivacions i fortaleses.

› Facilitar a l'alumnat sobre els objectius, continguts, metodologia i sistema d'avaluació de les matèries optatives de 4t ESO, per a prendre una opció de d'acord amb els seus interessos acadèmic-professionals de futur.

› Fomentar activitats de reflexió en l'alumnat i la capacitat d'introspecció sobre el seu futur personal i professional.

› Facilitar informació a l'alumnat sobre la continuïtat d'estudis a partir de l'obtenció del títol d'ESO, perquè puga desenvolupar una projecció del seu futur acadèmic-professional.

› Donar a conéixer a l'alumnat les qualificacions relacionades amb la Formació Professional i el catàleg de qualificacions.

› Reorientar a altres estudis oficials a l'alumnat que per les seues capacitats i interessos mostren dificultats per a la continuïtat d'estudis en secundària obligatòria.

› Involucrar a les famílies en el processos d'elecció vocacional.

› Compartir i donar visibilitat del procés d'orientació amb la comunitat educativa.

› Donar a conéixer a els/as estudiants de manera detallada les possibilitats acadèmic-professionals que s'obrin a partir de l'obtenció del títol de graduat en ESO.

› Dotar a l'alumnat d'una sèrie d'eines que els facen autònoms en la cerca d'informació rellevant per al seu futur acadèmic-professional.

› Realitzar una anàlisi dels interessos professionals de l'alumnat i reflexionar sobre els resultats, de cara a la presa de decisions.

› Facilitar a l'alumnat experiències directes de contacte amb entorns professionals i de com està el mercat laboral (ofereix-demanda).

› Reorientar a l'alumnat que per les seues capacitats i interessos mostren dificultats, oferint alternatives a la formació no reglada però també oficial.

› Dotar d'eines que faciliten la inserció en el món laboral a l'alumnat.

› Informar les famílies del procés que estan desenvolupant els seus fills/as perquè puguen acompanyar-los en la presa de decisions vocacionals.

› Compartir i donar visibilitat del procés d'orientació amb la comunitat educativa.

› Donar informació a l'alumnat sobre el mercat laboral i les tendències de futur en l'activitat econòmica-productiva, per a poder prendre una opció viable d'ocupabilitat.

› Dotar a l'alumnat d'una sèrie d'eines que els facen autònoms en la cerca d'informació rellevant per al seu futur acadèmic-professional com el foment de l'assistència dels alumnes a fòrums, jornades de portes obertes, seminaris, etc,. en l'àmbit educatiu i laboral

› Reorientar a altres estudis o formació oficial a aquella part de l'alumnat que per les seues capacitats i interessos mostren una falta d'interés pels estudis de batxillerat.

› Acostar a l'alumnat les característiques de la Formació Professional i del món universitari: oferta, accessos i possibilitats de tots dos sistemes.

› Diferenciar les formes i procediments d'inserció en la realitat laboral com a professional per compte d'altri o per compte propi.

› Orientar-se en el mercat de treball identificant les seues pròpies capacitats i interessos i l'itinerari laboral més idoni.

› Interpretar el marc legal del treball i distingir els drets i les obligacions que es deriven de les relacions laborals.

› Identificar les alternatives de formació permanent del sector.

› Explorar noves professions del sector.

Apren Jugant
JuegosFP