Quines són les Competències Transversals més valorades per a la Indústria 4.0?

Aquestes són les 13 competències transversals requerides pel mercat laboral en la quarta revolució industrial, que proposa el “Projecte de les Compètencies Transversals de la UPV”
Quines són les Competències Transversals més valorades per a la Indústria 4.0?

Alguna cosa molt present, conegut pel sector industrial i no tant per la població en general, és el fet que ens trobem immersos en la Quarta Revolució Industrial o el què es denomina Indústria 4.0. Aquesta nova etapa, formada per indústries intel·ligents amb objectes connectats i elements robòtics, permeten realitzar processos eficients que optimitzen els recursos, amb l’objectiu de donar resposta a clients i usuaris cada vegada més interconnectats.

A priori, la digitalització i la robotització poden crear temor i desconfiança davant el desconegut, però no hem d’oblidar que les persones són necessàries per a dirigir aquesta nova revolució. Perquè són les persones el cor del procés ja que disposen de la capacitat humana per a desembolicar-se i reaccionar creativament.

Cal tindre present que les tecnologies que vertebren la Indústria 4.0, són de desenvolupament molt recent, per la qual cosa no és senzill trobar treballadors que estiguen qualificats i amb experiència en el seu ús.

Per això cal, mantenint una visió global de tots els processos, les persones adquireixen competències professionals en l’aplicació d’aquestes eines tecnològiques a través de la formació contínua.

A més, per afrontar amb èxit tots els canvis que suposa la Quarta Revolució Indústrial, és de vital importància la potenciació de les habilitats pròpies i l’adquisició de competències transversals.

Aquestes són les 13 competències transversals requerides pel mercat laboral en la quarta revolució industrial, que proposa el “Projecte de les Compètencies Transversals de la UPV”

Quines són les Competències Transversals més valorades?

Existeixen una serie Competències Transversals, definides per la  Universitat Politècnica de València en el catàleg de competències transversals, que cobreixen diferents àmbits professionals, afegint valor i  afavorint la inserció en un mercat laboral cada vegada més competitiu. Entre aquestes podem trobar les següents:

  • Comprensió i integració ens permeten assimilar nous conceptes i idees, donant-los coherència al que aprenem amb el que ja sabem.
  • Aplicació de coneixement i pensament pràctic són necessàries per a buscar solucions mitjançant coneixements previs utilitzant els recursos disponibles.
  • Anàlisi i Resolució de problemes són la via per a detectar els problemes i donar una solució eficaç entre totes les respostes possibles.
  • Innovació, creativitat i emprenedoria per a respondre satisfactòriament i de forma original a les necessitats i demandes personals, organitzatives i socials amb una actitud emprenedora.
  • Disseny i Projecte ens permeten transformar en projectes factibles les idees, tenint en compte  els recursos, els objectius i analitzant els riscos.
  • Treball en equip i Lideratge implica poder integrar-se en un equip de treball o liderar-ho amb la finalitat d’aconseguir una meta comuna, potenciant el desenvolupament personal de cadascun dels membres de l’equip i repartir la responsabilitat de manera equilibrada.
  • Responsabilitat Ètica, Mediambiental i Professional, amb aquesta competència ens conscienciem de l’impacte de les nostres accions i les dels altres sobre l’entorn.
  • Comunicació Efectiva és l’habilitat de transmetre coneixements, expressar idees i arguments de manera clara, rigorosa i convincent, tant de forma oral com escrita, amb els recursos apropiats, adaptant-la al públic al que va dirigit. En aquesta competència també entraria la capacitat de comunicar-se en alguna llengua estrangera.
  • Amb el Pensament crític analitzem i avaluem la informació amb la qual comptem respecte a un tema, intentant aclarir la veritat d’aquesta informació amb la finalitat d’aconseguir una idea justificada.
  • Planificar i Gestionar el temps implica ser capaç de planificar i distribuir correctament el temps del que disposem i distribuir-ho en funció de les activitats necessàries per a aconseguir els objectius proposats a curt, mitjà i llarg termini.
  • L’Aprenentatge Permanent és una actitud i predisposició a formar-se al llarg de la vida, amb l’objectiu de millorar i professionalitzar-se en l’àmbit d’especialització concret que la persona considere.
  • Conèixer els problemes contemporanis, està competència fa referència a la necessitat de comprendre les qüestions i valors polítics, socials, legals i mediambientals contemporanis,tractant de “estar al dia” dels esdeveniments actuals en el seu camp de coneixement i de la societat en general.
  • Capacitat Instrumental Específica permet l’ús de les eines i tecnologies necessàries per a l’exercici professional i del context en què ens trobem.

L’adquisició i millora d’aquestes competències es poden realitzar amb tasques senzilles del dia a dia. A més, totes elles actuen de forma interrelacionada. Per exemple, per a desenvolupar la Responsabilitat Ètica, Mediambiental i Professional podria ser útil col·laborar amb associacions compromesses amb una causa social. Això ens permetrà entrar en contacte amb col·lectius vulnerables i conéixer la seua problemàtica com a part els problemes contemporanis.

En el cas de l’Aprenentatge Permanent podem realitzar una formació sobre un tema que ens interesse o llegir sobre ell, desenvolupant al mateix temps el Pensament Crític. També pots actualitzar-te en l’us d’alguna eina de treball, incrementant la nostra capacitat instrumental específica.

Accions senzilles com aquestes ens trauen de la nostra zona de confort, ens fan deixar les rutines i el treball repetitiu, permetent-nos adquirir i millorar les Competències Transversals que exigeix la Indústria 4.0.

Recorda que “El primer pas no et porta on vols anar, però et trau d’on estàs” per afrontar amb èxit tots els canvis que suposa la Quarta Revolució Industrialque ja està ací, no et quedes al marge.