La Formació Professional: la resposta a les necessitats de qualificació de la Quarta Revolució Industrial

Formación Profesional para la Industria 4.0
La Formació Professional: la resposta a les necessitats de qualificació de la Quarta Revolució Industrial

La Formació Professional ha deixat de ser una ixida residual per la seu alt index d’inserció laboral fruit de la seua millor adaptació a les necessitats de la Quarta Revolució Industrial. Encara que sobren les raons per cursar un cicle de formació professional, moltes famílies prefereixen que els seus fills cursen batxillerat i/o un grau universitari sense tenir en compte els interessos, motivacions i aptituds de cada estudiant.

Són moltes les empreses que reconeixen tenir problemes per aconseguir treballadors que puguen cobrir els llocs de treball que necessiten. Per això recorren a l’FP, ja què arreplega els estudis professionals més propers a la realitat del mercat de treball i dóna resposta a la necessitat actual de demanda de personal qüalificat especialitzat en els diferents sectors productius.

Per a l’estudiant, l’FP apareix com la via més ràpida i segura d’accedir a una ocupació, com una opció atractiva, accessible i d’alta qüalitat que li facilita una formació innovadora i flexible molt propera a la realitat social i empresarial. A més, la Formació Professional li permet adaptar-se a la diversificació de les tasques i diferents llocs de treball, facilitant la seua inserció laboral satisfactoriament en aquella ocupació per a la qual s’ha format.

La majoria de l’alumnat que cursa FP troba feina en menys de 3 mesos. Aquest temps fins i tot es redueix quan parlem dels perfils més demandats per les empreses com és el cas, per exemple, dels tècnics de manteniment, d’informàtica, d’electricitat, mecatrònica, etc.

Formación Profesional para la Industria 4.0

10 raons per estudiar Formació Professional

Per resumir els avantatges que ofereix la Formació Professional hem elaborat aquest decàleg:

1.- Menys anys d’estudi. Els cicles formatius tenen una durada de dos anys. Si tries l’FP, aconseguiràs un títol acadèmic a la meitat de temps que et capacitarà per a l’exercici d’un lloc de treball.

2.- Més formació pràctica. La Formació Professional destaca per la combinació de la teòrica i la pràctica. Tots els cicles formatius disposen del mòdul de Formació de Centres de Treball (FCT) que té com a objectiu posar en contacte els estudiants amb el món laboral real.

3.- Estudis més motivadors. Es treballen continguts específics on prima l’aplicació pràctica. Els exàmens memorístics deixen de ser la clau de l’avaluació de l’alumnat. Tallers, treball per projectes o l’ús d’aplicacions informàtiques són una constant en la majoria dels cicles formatius.

4.- Capacitació professional. A diferència de l’educació secundària obligatòria o el batxillerat, els estudis de Formació Professional, capaciten per treballar en una àrea professional determinada. Amb un títol de Tècnic o Tècnic Superior, obtens una formació suficient per a exercir una ocupació.

5.- La universitat com a opció de futur. Decantar-se per la Formació Professional no tanca cap porta. De fet, el títol de tècnic superior fa possible l’accés a la universitat.

6.- Bona inserció laboral. Un dels aspectes més positius de la FP és la seua bona acollida en el món laboral. Segons un estudi dut a terme per Adecco en 2017, el 32’8% de les ofertes d’ocupació que es publicaren en 2016 anaven dirigides a titulats en Formació Professional.

7.- El final dels prejudicis. Anys enrere, part de la societat donava un reconeixement menor als títols de Tècnic o Tècnic Superior de la FP. A dia d’hui compten amb el mateix respecte i consideració que els títols d’una carrera universitària. Simplement, es tracta de reconeixements acadèmics diferents.

8.- Àmplia oferta formativa. Hi ha 26 famílies professionals i uns 140 cicles formatius de grau mitjà o superior. Hi ha titulacions per a qualsevol àrea professional i interès personal.

9.- Assequibles. En la majoria de les comunitats autònomes el cost dels cicles formatius és assequible i molt inferior a les taxes universitàries.

10.- Diversitat. Hi ha diverses modalitats per a cursar estudis de formació professional: presencial, semipresencial, dual, a distancia o online. Això ens permet compatibilitzar aquests estudis amb altres activitats o responsabilitats.

Configuración del Catalogo de Títulos de Formación Profesional

Com triar la Formació Professional més adequada per a tu?

Si has pensat que la formació professional és la teua opció d’estudis, et proposem alguna claus perquè tries el cicle de FP més adequat per a tu.

1.- Fes una llista de les coses que t’agrada fer. Dedica un temps a pensar en totes aquelles tasques que gaudeixes fent. Pensa que has de passar molts anys de la teua vida exercint la mateixa professió, per la qual cosa és important que el que faces t’agrade i ho gaudeixes, perquè treballar siga enriquidor.

2.- Tria les activitats que podríes convertir en el teu objectiu professional. Pensa que les activitats amb les que gaudeixes poden convertir-se en una professió que et permeta obtenir ingressos suficients per viure. És l’hora de relacionar les activitats que t’agraden amb l’ofici que podries exercir. Per exemple si t’agrada construir robots, la mecatrònica pot ser una opció professional per a tu.

3.- Pensa en els coneixements i habilitats que necessites. Encara que sàpigues què és el que t’agrada, l’oferta de cicles de FP és molt àmplia, de manera que has de pensar quins són els coneixements i habilitats que has d’adquirir per convertir-te en un profesional d’aquest sector.

4.- Decideix en quina modalitat de FP vols estudiar. Tria en funció de la teua disponibilitat de temps, recursos econòmic, lloc de residència i possibilitats de desplaçament la modalitat que més et convé: presencial, semipresencial, dual, a distancia o online.

5.- Triar el centre d’estudis que més s’ajuste a les teues expectatives. A l’hora de triar el centre on vols estudiar pots valorar aspectes com: horaris, participació en projectes, si disposa d’una borsa de treball, les seues instal·lacions, etc…

La Formació Professional s’ha convertit en la formació que respon a la demanda real d’ocupació, Ara és el moment de triar el cicle formatiu que millor s’adapta a tu i que cobreix les necessitats de la Quarta Revolució Industrial.