L’auge de la Mecatrònica a la Indústria 4.0

El auge de la Mecatrónica en la Industria 4.0
L'auge de la Mecatrònica a la Indústria 4.0

La demanda de professionals en Mecatrònica ha augmentat gràcies a la confluència de les tecnologies de la informació (IT) i les tecnologies de producció (OT, Operation Technology) que caracteritza a la Quarta Revolució Industrial que ha donat orige a la Indústria 4.0 .

A la mecatrònica es combinen l’enginyeria mecànica, electrònica, informàtica i de control, el resultat és l’enginyeria de precisió per excel·lència. La companyia Yaskawa Elektric Corporation de Japó, a principis dels 70, va ser la que va introduir per primera vegada el terme Mecatrònica i es va entendre com aquelles activitats de disseny i construcció que van introduir sistemes i components electrònics a mecanismes o estructures de molta precisió. Més tard, va començar a utilitzar-se en Estats Units i Europa per unificar les quatre enginyeries, avui la Mecatrònica és un terme associat a l’Enginyeria en el qual hi ha un nivell molt alt de combinació de sistemes mecànics amb l’electrònica i el control per ordinador.

El auge de la Mecatrónica en la Industria 4.0

La Mecatrònica Industrial és una especialitat nova que entre altres utilitats, ens permet que el professional sigui capaç de desenvolupar les tasques de manteniment electromecànic, dissenyar màquines que involucren sistemes de control automàtic i calcular automatismes elèctrics programats, planificar el muntatge i manteniment de sistemes mecatrònics industrials (maquinària, equips industrials, línies automatitzades de producció …), supervisar i / o executar els processos de muntatge controlant els temps i la qualitat dels resultats i representar gràficament tots els plànols necessaris.

A la Vall d’Albaida i l’Alcoià cada vegada són més les empreses que demanden professionals multidisciplinaris, que ajuden a contribuir en els processos productius de l’empresa en general de manera eficaç, és a dir, que coneixen totes aquestes especialitats oferint un punt de vista únic, ampli, modern i integrador i són molt pocs el nombre de titulats que existeixen en l’actualitat, i fins i tot d’alumnes que s’estiguen formant en l’especialitat de Mecatrònica Industrial. Aquest tipus de llocs de treball està molt sol·licitat en aquestes comarques, a causa del tipus d’indústria que hi ha  el cual abasta el manteniment mecànic en les diferents empreses que existeixen, la fabricació de maquinària i el manteniment elèctric així com el muntatge de les noves instal·lacions elèctriques i automatismes , pneumàtics i hidràuliques.

On estudiar Mecatrònica Industrial en el Territori Actaio?

La capacitació en Mecatrònica pots adquirir-la cursant Cicles Formatius de Formació Professional o bé mitjançant l’obtenció de Certificats de Professionalitat
Si optes per la Formació Professional pots estudiar el Cicle Formatiu de Grau Superior en Mecatrònica Industrial que pertany a la família professional d’Instal·lació i Manteniment. Aquest cicle s’impartix en dos dels instituts del Territori Actaio, a l’IES Pou Clar d’Ontinyent i a l’IES Pare Arqués de Cocentaina. A l’IES Pare Arqués es pot cursar en la modalitat Dual que permet fer pràctiques en empresa al mateix temps que assisteix a classe. També pots obtenir el Certificats de Professionalitat en Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de sistemes domòtics i inmóticos o estudiar altres certificats de les Famílies Professionals d’Electricitat i Electrònica, Fabricació mecànica i Informàtica i comunicacions a través dels quals complementar la teua formació i especialitzar-te.

Amb aquestes titulació podràs accedir a diferents ocupacions, com: Tècnic en planificació i programació de processos de manteniment d’instal·lacions de maquinària i equip industrial i Cap d’equip de mantenidors d’instal·lacions de maquinària i equip industrial.

És una sortida professional totalment adaptada a les necessitats actuals i a les del futur, amb una alta ocupabilitat; són més necessaris que mai els professionals amb una formació interdisciplinària, de manera que tinguin uns coneixements amplis sobre gran varietat de temes que fins fa molt poc s’estudiaven per separat. És així com, la mecatrònica ja no és un terme que només apareix en les pel·lícules de ciència-ficció, ha vingut per instal·lar-se i formar part de la demanda de les indústries del Territori Actaio que s’han sumat a la transformació digital per convertir-se en Indústries 4.0 .