Ibi destaca la importància de l’Acreditació de Competències per l’experiència professional en la Mesa d’Experiències “ACREDITA’T”

Ibi destaca la importància de l'Acreditació de Competències per l'experiència professional en la Mesa d'Experiències “ACREDITA’T”

Esta activitat organitzada per ACTAIO s’enquadra dins del programa AVALEM TERRITORI, subvencionat per Labora Servici Valencià d’Ocupació i Formació i pel Ministeri de Treball i Economia Social. Dirigida a persones desocupades i/o en millora d’ús del territori, agents socials, orientadors/as i empreses.

L’Acord Territorial per a l’ocupació i el desenvolupament local d’Alcoi-Ibi-Ontinyent (ACTAIO) en col·laboració amb l’Ajuntament d’Ibi va celebrar una Mesa d’Experiències “ACREDITA’T”, en el Centre Social Carmen Garrigós en la vesprada del dimarts 30 de gener , amb l’objectiu de compartir la informació i la vivència del procediment d’acreditació de l’experiència laboral a través de les figures que intervenen en això.

En la Jornada va participar Daniel Arias (Subdirector General d’Acreditació i Orientació Professional) com a representant de l’Institut Valencià de Qualificacions Professionals (IVCP) dependent de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, i Manuel Rico com a Coordinador de les seus ACREDITA de l’IES La Foia d’Ibi, a més de ser president, assessor i avaluador de la seu de Fabricació mecànica d’este centre, acompanyant-los 2 persones que ja han realitzat el procés d’acreditació de competències.

L’activitat es va desenvolupar a partir de la informació que van donar estes dues persones particulars sobre la seua experiència en haver seguit este procediment, sobre les quals, tant el representant del IVCP com l’avaluador de l’IES La Foia, van informar i van aclarir tots els aspectes relatius al marc regulador, tràmit, dubtes més habituals, dificultats, etc. Així mateix, es van abordar aspectes com les funcions dels agents que participen en el procés, les fases d’este procés, com i on inscriure’s, documentació a aportar, terminis, motivacions més habituals, així com resultats o beneficis obtinguts amb esta acreditació.

Una vegada exposades les qüestions que en la taula es van considerar rellevants, es va obrir un torn de preguntes on persones del públic assistent van plantejar dubtes per a ser resoltes.

La notable assistència de públic, la diversitat de perfils dels assistents (persones treballadores i persones desocupades, empreses, representants d’entitats o personal de centres educatius), així com les múltiples qüestions i dubtes que van plantejar als membres de la taula, denoten el gran interés que suscita este tema entre la ciutadania i entre l’empresariat., amb un missatge que va quedar surant en l’aire: “pot ser que algun dia des d’Europa s’acabe exigint a les persones treballadores que estiguen acreditades d’alguna forma per a fer el seu treball“.