Finalitza amb balanç positiu Projecte Experimental II de l’Acord Territorial Alcoi-Ibi-Ontinyent

Equipo Proyecto Experimental II
Finalitza amb balanç positiu Projecte Experimental II de l'Acord Territorial Alcoi-Ibi-Ontinyent

L’equip del Projecte Experimental II del l’Acord Territorial per l’Ocupació i el Desenvolupament Local Alcoi – Ibi – Ontinyent conclou les seues activitats, aquest 30 de setembre, tancant amb un balanç positiu en haver assolit els objectius proposats davant el Consell Rector de l’Acord.

El Projecte Experimental II: “Formació – Innovació – Indústria 4.0” de Actaio finançat pel SERVEF a través del seu programa Empace 2017 forma part del Projecte Global Avalem Territori.

Equipo Proyecto Experimental II

Des de març de 2018, l’Equip del Projecte Experimental II conformat per una coordinadora, 2 tècniques de formació, una de recursos humans, una administrativa i una gestora de comunicació, ha desenvolupat una sèrie d’activitats i productes dirigits a la ciutadania en general, així com, als agents socials i econòmics del territori de les comarques de l´Alcoià i la Vall d’Albaida.

Durant els mesos que ha durat el Projecte s’han realitzat 4 esdeveniments, 4 tallers, s’han publicat 5 eines, a més de dotar a l’Acord de la seua identitat de marcaActaio“, crear la seua pàgina web i perfils en Xarxes Socials: Facebook, Twitter, Google+ i Linkendin.

Projecte Experimental II: “Formació – Innovació – Indústria 4.0”

En el document del Projecte Experimental II, presentat al novembre de 2017 i aprovat pel SERVEF, es van plantejar 3 Objectius generals: Abordar la problemàtica i donar solucions d’una manera coordinada i planificada des de totes les entitats integrades en l’Acord, adaptar la formació professional al territori i fomentar l’ocupació.

Per assolir aquests objectius es van establir 5 Línies d’Actuació:

  • Potenciar la comunicació entre agents empresarials, socials i ajuntaments, establint línies de comunicació per analitzar i proposar un model de formació professional adaptat a l’entorn.
  • Promoció de la formació especialitzada.
  • Disseny i desenvolupament d’eines d’informació.
  • Avaluació i seguiment.
  • Impuls del desenvolupament econòmic, social i sostenible a les comarques integrants del pacte amb una dosi d’innovació.

L’Equip del Projecte Experimental II va elaborar un Pla d’Acció en el qual es van proposar diverses activitats i recursos relacionades amb els Objectius i línies d’actuació aprovades. Va ser presentat al Consell Rector que li va donar la seua aprovació. Aquest Pla d’Acció s’estructura en 4 Àrees:

  • Àrea 1 Anàlisi i Tractament de la informació: es van elaborar 4 recursos que es posen a disposició a través de la pàgina web:
   • Mapa de la Formació en Ocupacions: es poden localitzar, de manera ràpida i senzilla, tots els centres, públics i privats, en els quals s’imparteixen les diferents especialitats de la Formació Professional i els Certificats de Professionalitat a les comarques de la Vall d’ Albaida i l’Alcoià.
   • Mapa de la Selecció i Captació de Talent: es poden consultar els diferents recursos d’intermediació, públics i privats, perquè, d´una banda, les empreses puguen realitzar la recerca de treballadors amb els quals cobrir les seues ofertes de feina i per l´altra, com a persona que cerca feina, puga trobar el treball que l´interesse a les comarques de la Vall d’Albaida i l’Alcoià.
   • Informe sobre el mercat laboral en el Territori Actaio: recull les dades estadístiques d’ocupació i contractació publicades pel SEPE (Servei Públic d’Ocupació Estatal) i Servef (Servei Valencià d’Ocupació i Formació).
   • Guia Pràctica sobre la Formació Professional Dual: reuneix tota la informació necessària perquè l’empresa puga sol·licitar alumnes en pràctiques d’aquesta nova modalitat de formació professional.
   • Guia Pràctica sobre Formació al Servei de l’Empresa: presenta tres tipus de formació a través de les quals les empreses augmenten la seua competitivitat en mantindre als seus empleats/des actualitzats/des per donar millor resposta a les demandes i necessitats del mercat.
Mapa de la Formación en Ocupaciones del Territorio Actaio
  • Àrea 2 La indústria 4.0 adaptada al Territori
   • Setmanes Temàtiques: es van publicar 7 post al Bloc de la pàgina web de l’Acord sobre aspectes rellevants per a la difusió de la Quarta Revolució Industrial i la Indústria 4.0 adaptada al territori. També es va realitzar difusió en XXSS.
   • Encontre “MOU-TE CAP A LA INDÚSTRIA 4.0: ja està ací, no et quedes al marge”.
   • Dues sessions del Taller “FORMA’T PER A la INDÚSTRIA 4.0: ja està ací, no et quedes al marge“.
Encontre “MOU-TE CAP A LA INDÚSTRIA 4.0: JA ESTÀ ACÍ, NO ET QUEDES AL MARGE”
  • Àrea 3 Formació en Ocupacions
   • Taula de la Formació Professional
   • Encontre “FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL: COM PARTICIPAR DES DE L’EMPRESA
   • Encontre “Fórmate en OCUPACIONES, ASEGURA TU FUTURO”
   • Encontre: “FORMACIÓN AL SERVICIO DE LA EMPRESA”
   • Setmanes Temàtiques: es van publicar 2 post al Bloc de la pàgina web de l’Acord sobre la Formació en Ocupacions
Rafael Chordá, Cap de Secció, i Paqui Boluda, Assessora Tècnica, tots dos de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports. Encontre "FORMACIÓ DUAL: COM PARTICIPAR DES DE L’EMPRESA"
  • Àrea 4 Comunicació i Màrqueting Digital
   • Creació de Nom i Identitat Gràfica de la Marca Actaio
   • Creació de pàgina web i Perfil en Xarxes Socials
   • Pla de Comunicació i Màrqueting Digital: publicació de 9 Entrades Temàtiques i 12 Notícies al Bloc, cobertura periodística d’esdeveniments, redacció i difusió de notes de premsa, post en XXSS, disseny de cartells impresos, presentacions, fullets, guies i altres materials.

Actaio ha presentat al SERVEF proposta per Projecte Experimental III

Per donar continuïtat a les seues accions en pro de l’ocupació i el desenvolupament territorial, Actaio va presentar, en resposta a la convocatòria Empace 2018 del SERVEF la proposta del “Projecte Experimental III: El Canvi dels Models Formació – Innovació – Integració”.

L’objectiu general del Projecte Experimental III és consolidar l’Acord Territorial per l’Ocupació i el Desenvolupament Local donant continuïtat a totes les accions dutes a terme i ampliant en matèries fins ara no treballades i aprofitant la intel·ligència col·lectiva que aporta aquesta fórmula de desenvolupament territorial en pro de la millora de la qualitat de vida dels ciutadans. S’ampliaran les actuacions dirigint-se a tots els col·lectius i empreses per crear sinergies que coadjuven a la millora de la qualitat laboral, a la innovació i a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador que contempla l’Estratègia Europa 2020.

Per aconseguir aquests objectius el Projecte Experimental III planteja 5 línies d’acció:

  • Creació d’un Observatori del “Nou / Canvi del Model Econòmic i Social “.
  • Fomentar la Formació Professional adaptada a les necessitats de Territori.
  • Fomentar la qualificació dels col·lectius més desfavorits
  • Posar en valor entre les empreses el seu paper en la cohesió social i en el desenvolupament soci econòmic del territori
  • Fomentar la innovació social com a fórmula d’emprenedoria a través de l’Emprenedoria Social

L’Acord Territorial per l’Ocupació i el Desenvolupament Local Alcoi – Ibi – Ontinyent, Actaio reuneix des de novembre de 2016 als ajuntaments d’aquestes localitats, els representants dels sindicats, CCOO i UGT, i les associacions empresarials, FEDAC, IBIAE i COEVAL.

Actaio s’ha proposat abordar la problemàtica de la desocupació i el desenvolupament local de manera coordinada i planificada, comprometent-se a utilitzar els recursos existents d’una manera eficient i evitant la duplicitat d’esforços. Els actors reunits en aquest acord pretenen així, impulsar la innovació territorial per al desenvolupament industrial, comercial i turístic, creant llocs de treball de major qualificació i promovent la diversificació de l’economia del territori.