Comencem el Projecte Experimental III en Actaio

Comencem el Projecte Experimental III en Actaio

Comencem el Projecte Experimental III en ACTAIO. Treballem per a dignificar la FP i promoure la formació en ocupacions de difícil cobertura, amb especial atenció a dones majors de 45 anys i a col·lectius en risc d’exclusió social, i fomentant la implantació de planes d’igualtat i RSC en les empreses.