La Formació al Servei de l’Empresa és clau per augmentar la competitivitat de les PIMES

Encuentro: "Formación al Servicio de la Empresa" Ibi
La Formació al Servei de l’Empresa és clau per augmentar la competitivitat de les PIMES

La Formació Bonificada, Subvencionada i Parcial de Mòduls d’FP són eines claus per augmentar la competitivitat sobretot de les petites i mitjanes empreses. A aquesta conclusió van arribar David Jerez Cordero, Tècnic de Fundae, Felipe Garrido Bernabeu i Juan Manuel Bernal Lozano, director i cap d’estudis del IES La Foia, participants en l’encontre “Formación al Servicio de la Empresa” que es va celebrar a les instal·lacions d’IBIAE el 21 de setembre de 2018.

En representació de Fundae, David Jerez Cordero, va explicar als empresaris presents com treure profit a la formació bonificada programada i subvencionada. Jerez Cordero va recordar que Fundae, antiga Fundación Tripartita, s’encarrega de gestionar, a través del diàleg social entre els agents involucrats, el sistema de formació professional per a l’ocupació. Aquest sistema està finançat a través de les cotitzacions de treballadors/es i patrons (0,1% treballadors / es i 0,6% patrons del salari) i depèn de les autoritats laborals i no del sistema educatiu. A més, Fundae assessora al Ministerio de Trabajo i a les Comunitats Autònomes perquè l’oferta de formació s’ajusti a les necessitats del sistema productiu.

David Jerez Cordero assegura que les petites i mitjanes empreses, per diferents raons, no aprofiten el potencial de la Formació Bonificada i Subvencionada, quan són les que més la necessiten. “Les pimes viuen més el dia a dia, és complicat dedicar temps a la gestió de la formació, algunes per desconeixement del sistema, que encara que no és burocràtic, els resulta complex i no tenen el temps disponible”.

Encontre: "Formación al Servicio de la Empresa". David Jerez Cordero, Tècnic de Fundae

Per aquesta raó, explica Jerez Cordero, actualment Fundae està concentrat els seus esforços a assessorar les Pimes. “El que intentem, amb experiències com aquesta trobada, és sensibilitzar les pimes i que puguen participar del sistema de formació per a l’ocupació. Anem creant a través de les TIC sistemes que siguen molt ràpids i que permeten a la Pime accedir “.

El mitjà més eficaç per a la gestió de la formació bonificada, subvencionada és la pàgina web de Fundae (https://www.fundae.es/). “Estem col·locant eines molt didàctiques i dirigides sobretot a aquest col·lectiu d’empreses”. El servei d’atenció al client de Fundae disposa d’atenció telefònica, formulari de contacte i un assistent virtual.

L’Oferta Parcial de Mòduls de Formació Professional de l’IES La Foia

Felipe Garrido Bernabeu i Juan Manuel Bernal Lozano, director i cap d’estudis del IES La Foia respectivament van donar a conèixer la Formació d’Oferta parcial de mòduls de Formació Professional que posa l’institut a la disposició dels/les treballadors/es.

Per la seva banda, Garrido Bernabeu va recordar que l’institut ofereix la formació més àmplia i adaptada a la demanda del sector empresarial d’Ibi i Comarca en els Cicles Formatius d’Administració i Gestió, Fabricació Mecànica, Conformat per Modele de Metalls i Polímers i Mecanitzat.

Encontre: "Formación al Servicio de la Empresa" Garrido Bernabeu director del IES La Foia

Garrido va explicar que els/les treballadors/es interessats/des en cursar Mòduls de Formació FP en la modalitat d’Oferta Parcial, han d’acudir al centre quan finalitze el termini de matrícula ordinària per consultar si hi ha places disponibles a l’assignatura que vol cursar. Per a més informació es pot visitar la Secretaria de l’institut.

Juan Manuel Bernal Lozano, cap d’estudis del IES La Foia, va donar a conèixer detalladament els continguts de les assignatures disponibles per Oferta Parcial de Mòduls d’FP. Bernal assegura que, en la mesura de les possibilitats de l’institut, aquests continguts, teòrics i pràctics, tenen una relació estreta amb la realitat actual de les empreses de l’Ibi i Comarca. Va afegir que el professorat compta amb una dilatada experiència professional a més de la seva experiència acadèmica.

Actualment, l’IES La Foia gestiona l’obertura del Mòdul corresponent a Representació Gràfica que forma part del Cicle de Disseny en Fabricació Mecànica per oferir-lo en la Modalitat d’Oferta Parcial de Mòduls d’FP.

Actaio publica Guia Pràctica sobre la Formació al Servei de l’Empresa

Per tancar l’esdeveniment Carmen Martínez Torrejón, coordinadora del Projecte Experimental II de Actaio, va presentar la Guia Pràctica sobre la Formació al Servei de l’Empresa. Aquesta guia pràctica, elaborada per l’equip del projecte amb la col·laboració de Fundae, està disponible en la secció Recursos de la pàgina web de Actaio en format PDF en valencià i castellà.

A més, Martínez Torrejón va donar a conèixer les últimes dues eines elaborades per l’Equip del Projecte Experimental II disponibles també a la pàgina web de l’Acord: el Mapa de Serveis de l’Ocupació i Captació de Talent i l’Informe sobre el Mercat Laboral del Territori Actaio.

Encontre "Formación al Servicio de la Empresa" Juan Manuel Bernal Lozano, cap d'estudis del IES La Foia