Webinar “Aposta per l’FP Dual”

Webinar "Aposta per l'FP Dual"

La Formació Professional Dual té la finalitat proporcionar a l’alumnat una qualificació professional que combine la formació rebuda en un centre educatiu amb l’activitat formativa en una empresa.

En aquest webinar acompanyen tres prospectors de l’FP Dual del nostre territori, que formen part de CEFIRE Alcoi i CEFIRE Xàtiva

Aquesta figura del prospector i prospectora, professorat amb experiència en aquests tipus de projectes, es dedica a posar en contacte els centres educatius i les empreses per a impulsar nous convenis d’FP Dual.

Compartiran amb nosaltres com estan implantant l’FP Dual a les nostres comarques, de quina manera una empresa pot començar a introduir aquesta formació com a via d’aprenentatge per als seus futurs treballadors i treballadores. A més, ens donaran a conéixer els avantatges d’aquesta modalitat formativa tant per les empreses com per l’alumnat.

Dirigit a empreses, alumnat d’ESO, batxillerat i FP, orientadors i orientadores, professorat i públic en general.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.