Bones pràctiques en la Transformació Digital cap a la Indústria 4.0

Transformación Digital Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Bones pràctiques en la Transformació Digital cap a la Indústria 4.0

En l’actualitat, la globalització i la ràpida evolució tecnològica, ha propiciat que la transformació digital de les empreses siga un procés necessari, al que hi ha què sumar-se i no perdre el ritme de les noves tecnologies.

La transformació digital és el procés de reorganització de mètodes de treball i estratègies de màrqueting que realitzen les empreses a l’implementar les noves tecnologies, de manera que s’obtenen més beneficis de manera eficient.

La transformació digital pretén que, mitjançant l’aplicació d’innovacions digitals, s’aprofiten i busquen noves oportunitats de negoci en tres línies fonamentals: automatització de processos, minimització dels costos de producció i maximització de l’eficàcia del servei, donant resposta i servei a un client cada vegada més digitalitzat, el qual demana una tecnologia que facilite la seva vida laboral i personal.

Entre els beneficis de la transformació digital podem trobar:

  • La hiperconnectivitat millora les comunicacions tant a nivell intern de l’empresa com extern, amb clients i proveïdors ja que tots utilitzen els mateixos canals de comunicació.
  • La globalització permet l’accés a nous mercats, obrint noves portes comercials a nivell mundial.
  • L’actualització constant afavoreix la continuïtat i competitivitat del negoci.
  • La digitalització redueix els costos gràcies a la tecnologia aplicada als nous models de gestió de la producció, l’optimització de recursos i la millora dels processos de fabricació i distribució.
Model de transformació digital de l'indústria Font: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Hi ha diversos factors que una empresa ha de tenir en compte a l’hora d’iniciar-se en la transformació digital, com són:

  • Aconseguir la participació i implicació activa dels treballadors en els objectius de l’organització, creant un ambient favorable que els faça sentir-se part del projecte i facilitant la formació contínua que permet la constant actualització.
  • Conèixer les eines digitals que anem a implementar en el nou model d’empresa per part de tots els participants de l’organització.
  • El Reconeixement de marca (Brand Awareness) farà que l’usuari final identifique les característiques de l’empresa i / o del producte com pròpies.
  • La Innovació és important, invertir en I+D+I ajuda a l’empresa a diferenciar-se de la resta del seu sector, aportant productes i / o serveis innovadors als seus clients.
  • Utilització eficient del Big Data que permet readaptar les línies de negoci a les necessitats reals del client.

Actualment, dins del mercat digital existeixen àrees tecnològiques potencialment importants on cal focalitzar el camp d’acció de l’empresa, per satisfer les demandes dels consumidors, com són l’Internet de les Coses (IoT), les Smart Cities i els Social Sellings.

  • La importància del IoT és inqüestionable, ja que cada vegada hi ha més objectes connectats a Internet i nombroses aplicacions que resolen problemes quotidians.
  • Les Smart Cities, amb la incorporació del IoT, es digitalitza la ciutat facilitant i contribuint a millorar la vida de les persones que en elles resideixen i aprofitant de forma eficient dels recursos què ja disposa i dels nous que es van incorporant.
  • El Social Selling permet arribar als usuaris de manera indirecta i no invasiva a través de les xarxes socials i extrau informació sobre les persones que es mouen per estes xarxes.

Per tot això, cal tindre en compte que La transformació digital, deu veure’s com un món d’oportunitats, més que una amenaça, perquè és un canvi de cultura empresarial, centrat en l’anàlisi de les dades, per a obtindre un major benefici.

Avís legal i política de privacitat

ACTAIO – Acord Territorial Alcoi · Ibi · Ontinyent

info@actaio.es

672 660 491 – 972 660 409