Projecte Experimental II de Actaio publica el Mapa de la Formació en Ocupacions del Territori Alcoi-Ibi-Ontinyent

Mapa de la Formación en Ocupaciones del Territorio Actaio
Projecte Experimental II de Actaio publica el Mapa de la Formació en Ocupacions del Territori Alcoi-Ibi-Ontinyent

El Mapa de la Formació en Ocupacions del Territori Actaio va ser presentat aquest dimecres 12 de setembre a la coordinadora del Projecte Experimental II Carmen Martínez Torrejón durant l’encontre “FORMATE EN OCUPACIONES: asegura tu futuro, no te quedes al margen”que es va realitzar a les instal·lacions de IBIAE.

En aquesta eina d’accés públic es podran localitzar, de manera ràpida i senzilla, tots els Centres de Formació, públics i privats, en els quals s’imparteixen les diferents especialitats de la Formació Professional i els Certificats de Professionalitat en les Comarques l’Alcoià, Comtat i la Vall d’Albaida

El Mapa de la Formació en Ocupacions està disponible a la secció Recursos de la pàgina web de l’Acord Territorial. Els usuaris podran fer cerques al Mapa utilitzant tres criteris: Ocupació, Titulació i Població. En introduir una professió, inclosa al Catálogo Nacional de Ocupaciones (CNO), la recerca llançarà un llistat de Titulacions corresponents als Cicles de Formació Professional i Certificats de Professionalitat, així com els centres on s’imparteixen aquestes especialitats formatives en el Territori Actaio.

Mapa de la Formación en Ocupaciones del Territorio Actaio

De la mateixa manera, es tindrà accés a aquesta informació si l’usuari escriu el nom d’una Titulació o si prefereix buscar per Població, introduint el nom de qualsevol de les localitats de les Comarques l’Alcoià, Comtat i la Vall d’Albaida.

Amb el Mapa de la Formació en Ocupacions, l’equip del Projecte Experimental II: “Formació – Innovació – Indústria 4.0” de l’Acord Territorial per l’Ocupació i el Desenvolupament Local Alcoi – Ibi – Ontinyent, Actaio, amplia el ventall d’eines al servei de l’orientació laboral i l’ocupació a disposició de la ciutadania i empreses del seu territori.

Durant el mes de setembre, l’equip del Projecte Experimental II posarà a disposició a la seva pàgina web altres dues eines que ha desenvolupat: el Mapa de Serveis de l’Ocupació i Captació de Talent i l’Informe sobre Mercat Laboral del Territori.

Tots els recursos elaborats per l’equip del Projecte Experimental II entre maig i setembre de 2018, són d’accés públic a través de la pàgina web de Actaio. Aquestos han estat dissenyats i creats de manera que puguen ser actualitzats i millorats per equips dels pròxims Projectes Experimentals que esduguen a terme per l’Acord.

El Projecte Experimental II: “Formació – Innovació – Indústria 4.0” de l’Acord Territorial per l’Ocupació i el Desenvolupament Local Alcoi – Ibi – Ontinyent, Actaio, s’ha realitzat amb el finançament del SERVEF a través del seu Projecte Global Avalem Territori.

L’Acord Territorial per l’Ocupació i el Desenvolupament Local Alcoi – Ibi – Ontinyent, Actaio reuneix des de novembre de 2016 als ajuntaments d’aquestes localitats, els representants dels sindicats, CCOO i UGT, i les associacions empresarials, FEDAC, IBIAE i COEVAL.

Actaio s’ha proposat abordar la problemàtica de la desocupació i el desenvolupament local de manera coordinada i planificada, comprometent-se a utilitzar els recursos existents d’una manera eficient i evitant la duplicació d’esforços. Els actors reunits en aquest acord pretenen així, impulsar la innovació territorial per al desenvolupament industrial, comercial i turístic, creant llocs de treball de major qualificació i promovent la diversificació de l’economia del territori.