Alcoi, Ibi i Ontinyent continuen desenvolupant accions a través de l’Acord Territorial Actaio

Mapa del Territorio Actaio
Alcoi, Ibi i Ontinyent continuen desenvolupant accions a través de l'Acord Territorial Actaio
Miembros del Acord territorial

L’Acord Territorial per a l’Ocupació i el Desenvolupament Local Alcoi – Ibi – Ontinyent, Actaio, reuneix des de novembre de 2016 als ajuntaments d’aquestes localitats, els representants dels sindicats, CCOO i UGT, i les associacions empresarials FEDAC, IBIAE i COEVAL.

L’Acord Territorial s’ha proposat abordar la problemàtica de l’atur i el desenvolupament local de manera coordinada i planificada, comprometent-se a utilitzar els recursos existents d’una manera eficient i evitant la duplicació d’esforços. Actaio pretén així, impulsar la innovació territorial per al desenvolupament industrial, comercial i turístic, creant llocs de treball de major qualificació i promovent la diversificació de l’economia de la regió.

Després de la signatura de l’Acord Territorial per a l’Ocupació i el Desenvolupament Local AlcoiIbiOntinyent en 2016, Actaio és inclòs en el Programa de Foment dels Acords Territorials en matèria d’Ocupació i Desenvolupament Local que impulsa la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball en la Comunitat Valenciana.

A través d’aquest programa, durant l’any 2017,  es va realitzar el Diagnostic Territorial i es va portar avant el Projecte Experimental I:  “Innovar per a potenciar l’ocupabilitat”.
Actaio va acudir novament a la convocatòria del Programa de Foment dels Acords Territorials en matèria d’Ocupació i Desenvolupament Local en 2017. L’Acord va rebre l’aprovació per part del Servef, concedint-li així els recursos per al Projecte Experimental II: “Formació – Innovació – Indústria 4.0″

Projecte Experimental II: ” Formació – Innovació – Indústria 4.0″ inicia activitats al març de 2018
Equip Proyecte Experimental II

L’equip del Projecte Experimental II aquesta conformat per una coordinadora, 2 tècniques de formació, una de recursos humans, una administrativa i una gestora de comunicació. 

Aquest equip va començar a treballar el mes de maig, durant els primers mesos s’ha dedicat a dissenyar i proposar al Consell Rector de l’Acord Territorial un programa d’accions i activitats orientades a potenciar l’intercanvi d’informació entre agents empresarials, socials i ajuntaments amb l’objectiu, entre altres, d’establir línies de comunicació per a analitzar i proposar un model d’FP adaptat a l’entorn. Aquest programa d’activitats s’inicia amb la trobada “MOU-ET CAP A la INDÚSTRIA 4.0: ja està ací, no et quedes al marge”, al que li seguiran les jornades “COM PARTICIPAR DÓNES DE L’EMPRESA EN L’FP DUAL”.

També durant aquest temps, l’equip del Projecte Experimental II ha dissenyat i posat en marxa les xarxes socials i pàgina web de l’Acord Territorial per a l’ocupació i el Desenvolupament Local Alcoi, Ibi i Ontinyent com a eines per a la difusió d’informació i impuls de les possibilitats de la Indústria 4.0 adaptada al territori. A més de servir de mitjans de difusió per a les accions de l’Acord, aquestes plataformes allotjaran els recursos i eines d’informació que es troben en fase de desenvolupament com són el Mapa de la Formació i Ocupacions del Territori i el Mapa de Recursos per a la Captació de Talent.