Gran Acolliment d’Accions per a Impulsar la Formació Professional en el Territori Actaio

GRAN ACOLLIMENT D'ACCIONS PER A IMPULSAR LA FORMACIÓ PROFESSIONAL EN EL TERRITORI ACTAIO

El 31 de març finalitzaren les activitats emmarcades dins del Projecte Experimental V, desenvolupades per l’equip tècnic d’Actaio i liderat en aqueta ocasió per l’Ajuntament d’Ontinyent.

El foment i potenciació de la formació en el territori es una de les línies ja consolidada en els diferents projectes experimentals realitzats fins ara. El resultat d’aquesta llabor ha fet possible que Actaio siga una referencia en l’impuls de la Formació Professional com a la millor via per a qualificar a la ciutadania en les dos àrees funcionals de l’Alcoià i la Vall d’Albaida.

Es important destacar les accions realitzades per a fomentar la Formació Professional en els centrest de secundaria i batxillerat del territori durant els mesos de desembre de 2020 a març de 2021.

Aquest es un resum de l’activitat realitzada:

Consistien en dinàmiques participatives sobre les necessitats d’ocupacions en el mercat laboral relacionades amb l’FP. Algunes sessions foren presencials i altres de forma virtual connectant-se amb l’aula mitjançant videoconferència.

Encontres realitzats mitjançant videoconferència, donant a conéixer la situació del mercat laboral i la tendència del teixit industrial del territori, destacant les ocupacions de difícil cobertura a les empreses. A més, informarem de les possibilitats actuals que oferix la Formació Professional i la oferta formativa del territori, destacant els cicles formatius relacionats amb les ocupacions anteriorment citades. En aquestes Xarrades s’ha contat amb una representació empresarial del territori de forma col·laborativa.

Es realitzaren tant xarrades com cursos e-learning “Creant futur am l’FP” per informar i donar recursos didàctics per introduir en el món del treball, les ocupacions i l’FP en la seua activitat docent i orientació diària amb l’alumne i altres persones usuàries del servicis d’orientació.

L’èxit en la quantitat d’activitats es notòria dins d’aquest periode de temps, però també heu es el nombre de persones a les qué ha arribat aquesta activitat:

Alumnat Famílies Professorat / Personal d'orientació Total
1481
56
32
1569

Aquesta activitat s’ha vist recolzada per altres accions del projecte com han sigut els encontres virtuals amb empreses (“Un café con…”, “Tour virtual …”, “Jornades Agenda 2030”, els webinars realitzats sobre aspectes de l’FP amb els que em pogut profunditzar un poc més entre altres).

Aquests resultats son la conseqüència del treball realitzat per part de l’equip tècnic a anteriors projectes i que estan donant els seus fruits en l’actualitat. Per a nosaltres es molt gratificant que hi haja resposta i, sobretot que la influència i l’impacte d’aquestes accions es vegen reflectides en l’augment de la matriculació dels cicles d’FP que s’està produint al nostre territori.

Augment de les persones matriculades als centres d’FP al territori:

Desde Actaio es creu i s’aposta en la Formació Professional com a un recurs clau per aumentar l’ocupabilitat de la ciutadania i la competitivitat de les empreses al territori.

Tota l’informació la trobareu a la nostra web  http://actaio.ajuntament-ontinyent.es/  y vos animem a subscriures o seguir-nos a les nostres RRSS. I per descomptat, podeu comunicar-se amb nosaltres per la via que millor vos resulte.