Els Habilitadors Digitals com impulsors de la Indústria 4.0

Habilitadors Digitals. Font: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Els Habilitadors Digitals com impulsors de la Indústria 4.0

Actualment és freqüent sentir parlar de la Quarta Revolució Industrial en els mitjans de comunicació, així com dels canvis que generarà no solament en la indústria i el teixit econòmic dels territoris sinó també en la vida de les persones.

Però, quin aspecte de la Quarta Revolució Industrial és el que provocarà els canvis que fan possible la Indústria 4.0? La resposta a aquesta pregunta està en les tecnologies digitals, conegudes com els Habilitadors Digitals. Aquestes seran les eines que impulsaran la transformació de la indústria per a convertir-la en Indústria 4.0 al explotar tot el seu potencial per a adequar els seus productes a la demanda i millorar els processos de producció generant nous models de negoci.

Tecnologies digitals per a la gestió, la comunicació, el tractament de dades i la connectivitat

Aplicacions de gestió

Les aplicacions de gestió són aquelles que permeten l’anàlisi de dades, la comunicació entre departaments i el control.

  • Les Solucions de Negoci o Programari ERP engloben el conjunt de programari que ajuden a implementar la solució més eficient per a cadascun dels casos permetent a l’empresa construir una base sòlida d’informació empresarial, millorant l’eficiència dels seus processos i incrementant la productivitat.
  • Big Data és un terme que descriu el gran volum de dades, tant estructurats com no estructurats, que inunden els negocis cada dia. Però el que és important no és el volum de  dades si no el que l’organització fa amb elles. Big Data es pot analitzar per a obtindre idees que conduïsquen a millors decisions i moviments de negocis estratègics.
  • I l’ús de les Plataformes de Treball Digital Col·laboratiu que centralitza les diferents funcionalitats lligades al desenvolupament de projectes, la gestió del coneixement i el funcionament de l’organització posant-les al servei dels diferents actors del procés.

Aquestes Plataformes de treball i la gestió dels big data i la seua ubicació necessiten d’estratègies de ciberseguretat que engloben tots els processos de comunicació.

Habilitadors Digitals. Font: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Comunicació i Tractament de dades

Les comunicacions i tractament de dades integren tota la informació que es genera en l’empresa sota un mateix sistema, permetent l’eliminació d’aquella tractada en paper.

“Si estàs connectat, estàs en risc” Les fàbriques del futur estan basades en la hiperconectividad, en les comunicacions M2M, en la capacitat de treball distribuït i en la integració de múltiples plataformes sobre les quals treballen persones i objectes conjuntament. La fàbrica del futur implica que grans parcel·les de l’empresa estiguen connectades no solament en local, sinó també a l’exterior. Això genera uns riscos de seguretat importants que han de ser gestionats adequadament.

El creixement de la Indústria 4.0 ha d’anar aparellat a un augment de la inversió en ciberseguretat. Els nous atacs informàtics tenen a veure amb la presa del control de tots aquells elements de la fàbrica que es troben connectats. La majoria de les aplicacions que s’utilitzen dins de l’empresa es realitzen hui en remot, directament en el cloud.

Hibridació del món físic i digital

La hibridació del món físic i digital ens permet la connexió de les màquines amb PLCs i el sistema de gestió per a crear un sistema ciberfísico que permeta fabricar més, millor i més barat.

  • La Impressió 3D i la Fabricació Additiva sorgeixen com les noves formes de fabricar a partir de la superposició de capes de diferents materials, sense motles, directament des d’un ordinador, això simplifica radicalment els costos i els temps, especialment en la fabricació de peces específiques i prototips
  • La reducció de costos de la Robòtica ha propiciat que la presència en les nostres vides de robots s’estiga generalitzant de forma vertiginosa. Des de joguets infantils fins a programes d’assistència personal, chatbots o la conducció automàtica
  • Per la seua part, els Sistemes Embeguts malgrat no ser molt nomenats estan presents en multitud d’electrodomèstics i aparells de la nostra vida ja que són els que constitueixen el conegut com la Internet de les Coses (IoT). Un Sistema Embegut és un sistema electrònic dissenyat per a realitzar poques funcions en temps real, segons siga el cas. Es dissenyen per a cobrir necessitats específiques. Alguns exemples de Sistemes Embeguts podrien ser un frigorífic intel·ligent que t’avisa de les existències de certs aliments, Robots de cuina i neteja que inicien la seua tasques quan els avisem i totes les implicacions de la Smart City o ciutat connectada.

Però tots aquests canvis comporten també noves formes de treball, moltes empreses ja comencen a, emparats per la tecnologia, permetre que els treballadors exercisquen les seues funcions des d’on vulguen i com vulga, sent est la clau principal per a la captació i retenció de treballadors i abaratint costos en les organitzacions i facilitant la vida als seus treballadors.

Aquestes noves tecnologies de treball i de vida  exigeixen la constant adaptació de les persones als nous procediments de treball i a la necessitat constant de formació i capacitació que permeta no solament dur a terme les diferents tasques pròpies del lloc de treball, també les noves exigències de la vida a les ciutats i en les nostres llars 4.0 .

https://www.youtube.com/watch?v=-AGA5mtpnMI