Presentació de Resultats Front al Consell Rector d’Actaio

Presentació de Resultats davant el Consell Rector d'Actaio

El passat dia 25 de setembre vam realitzar la presentació dels resultats del treball de l’Estratègia Territorial i el Projectes Experimental IV en l’edifici Àgora d’Alcoi.

Les activitats realitzades per ACTAIO (Acord Territorial per l’ocupació i el desenvolupament local Alcoi – Ibi – Ontinyent), es realitzen en col·laboració de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball amb els corporacions locals i són finançades per LABORA i el Ministeri de Treball i Economia Social.

Complint amb totes les mesures de seguretat sanitària, el personal tècnic de Actaio va anar mostrant a els/as representants del consell rector el treball realitzat des de novembre de 2019 fins a setembre de 2020.

L’Estratègia Territorial ha permés dur a terme l’actualització del diagnòstic realitzat en 2017. Resultat d’aquest estudi és la identificació de 52 línies estratègiques dividides en 3 àrees de treball; objectius estratègics relacionats amb els recursos territorials, processos d’innovació i xarxes territorials. Els objectius plantejats en el projecte, estan alineats amb els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’agenda 2030). Així mateix, s’ha elaborat un balanç formatiu i laboral del territori i dut a terme un taller participatiu dirigit a orientadors, al qual van assistir 20 professionals.

Per part seua, el Projecte Experimental IV; Formació professional com a recurs clau per al desenvolupament socioeconòmic, ha suposat la realització de diferents actuacions enfocades a fomentar la matriculació en els cicles formatius i dignificar l’FP. Aquestes accions s’han efectuat en 14 localitats de les dues àrees funcionals que comprén ACTAIO i es van materialitzar en reunions amb directius i professors de centres educatius de Secundària i Batxiller, xarrades amb famílies, tallers dirigits a l’alumnat, etc. Un total de 850 persones s’han beneficiat d’aquestes actuacions.

Aquesta edició ha estat, inevitablement, marcada per la crisi generada per la Covid 19. Fins hui en la qual es va decretar l’Estat d’Alarma, l’equip ACTAIO havia realitzat un total de 15 tallers presencials. No obstant això, va ser necessari cancel·lar tota la programació prevista per a, en un exercici d’adaptació, aconseguir els objectius proposats per vies diferents. Exemple d’aquest canvi metodològic va ser el disseny i realització de 18 sessions Webinar, en les quals han participat 457 persones, pertanyents a diferents localitats de les ciutats que abasten les dues àrees funcionals en les quals se circumscriu el projecte.

Perseguint els objectius proposats, s’han generant 45 recursos, entre ells, eines orientatives per a docents, cartells informatius sobre l’FP, jocs interactius, presentacions animades, vídeos tutorials, Podcast, relats d’experiències d’èxit de persones que han realitzat FP i d’empreses que compten la seua visió sobre aquesta.

A tot aqueix treball s’ha donat difusió a través de la web i xarxes socials ACTAIO. S’ha definit la imatge corporativa i dissenyat l’estratègia de comunicació, al mateix temps que s’ha incrementat l’impacte en les xarxes socials: Facebook, Twitter, Linkedln, Youtube i Instagram.

A fi de fomentar la innovació social, es va realitzar una jornada de treball amb agents pertanyents a entitats dels àmbits social i mediambiental de la qual van sorgir gran varietat d’idees susceptibles de convertir-se en projectes d’emprenedoria social. Totes elles han quedat reflectides en un “Banc d’idees” que es pot consultar en la web de ACTAIO.

Cal destacar la implicació i participació activa de les organitzacions empresarials i sindicals del territori en la consecució dels objectius proposats. Aquesta col·laboració s’ha materialitzat en l’acompanyament a l’equip tècnic en les xarrades efectuades en els centres educatius, oferint informació sobre els perfils professionals de difícil cobertura, a través d’enregistraments en vídeo o mitjançant la realització d’entrevistes i ponències en els *Webinars realitzats durant el període de confinament.

Finalment, assenyalar que en aquesta edició del Projecte Experimental s’han beneficiat, directament o indirectament, de les diferents actuacions realitzades, un total 18 municipis, augmentant així, l’abast geogràfic del projecte.