Oferta Educativa en el Territori Actaio

Oferta Educativa en el Territori Actaio

En el territori que ocupa l’àmbit d’actuació de ACTAIO es troben dues àrees funcionals:

    1. Àrea Funcional d’Alcoi, que inclou les comarques de L’Alcoià i del Comtat.
    2. Àrea Funcional de la Vall d’Albaida, que es limita exclusivament a les poblacions de la comarca de la Vall d’Albaida.

L’oferta educativa existent en aquestes dues àrees és molt variada i, a vegades desconeguda per a la població. Vam mostrar en aquesta case lassa possibilitats de realitzar estudis reglats centrant-nos exclusivament en la Formació Professional i Estudis de Règim Especial, i en els seus estudis d’accés, és a dir, ESO i Batxiller.

Alcoi és la població que aglutina un major nombre de possibilitats Existeixen 12 centres educatius on s’imparteix l’Educació Secundària Obligatòria (ESO), 5 centres on s’estudia Batxiller i, quant a la FP, 6 centres ofereixen Grau Mitjà, 4 Grau Superior i 3 l’FP Bàsica. A més, existeix un centre en on s’imparteix Arts Plàstiques i Disseny.

Pel que fa al municipi d’Ibi, existeixen 5 centres on es pot cursar l’ESO i 3 el Batxiller. L’FP (Grau Mitjà i Superior) es pot estudiar en un institut i l’FP Bàsica en 3.

En el municipi d’Ontinyent està la possibilitat de poder estudiar l’ESO en 8 centres i el Batxiller en 5. Pel que a la FP es refereix, el Grau Mitjà, Grau Superior i FP Bàsica, poden cursar-se en 3 centres diferents i, l’FP Bàsica – 2a Oporunitat s’ofereix en un centre.

Si contemplem tot el territori de Actaio,que suposa les àrees funcionals d’Alcoi i la Vall d’Albaida, incloent tots els municipis, hi ha un total de 42 centres que ofereixen ESO i 23 de Batxiller. La Formació Professional i Estudis de Règim Especial compta amb bastants possibilitats i molt variades, ja que són 18 centres que ofereixen Grau Mitjà i 13 Grau Superior. L’FP Bàsica s’ofereix en 19 centres i l’FP Bàsica – 2a Oportunitat, en un.

Pel que es pot concloure que el territori Actaio compta amb una gran oferta formativa, específicament en la formació professional proporcionant una qualificació suficient al capital humà que es forma per a donar resposta a l’entorn productiu i les seues necessitats en totes dues àrees funcionals.