Millora el Nombre de Dones en la Formació Professional

Millora el Nombre de Dones en la Formació Professional

El total de dones matriculades en els diferents cicles de Formació Professional està experimentant un positiu augment, aconseguint així una major igualtat i millors oportunitats laborals per a la dona.

En els municipis d’Alcoi, Ibi i Ontinyent el número total de l’alumnat matriculat en els cicles de formació professional que s’ofereixen en els diferents centres d’aquestes tres poblacions és de 2.168 en l’actual curs 2019-2020, sent el percentatge de dones de 43,45% i el d’homes de 56,55%. La dada continua sent major en els homes encara que, el positiu està en el fet que el percentatge total de dones millora respecte a l’any anterior, el curs acadèmic 2018-2019, en el qual les dones representaven el 42,26% de l’alumnat i els homes el 57,74%. L’augment, per tant, és del 2,81% respecte a l’any 2018 en termes totals, encara que la diferència percentual és del 1,19%.

Es tracta d’una xifra important tenint en compte el tipus de cicles que s’ofereixen en el territori i en les tendències a nivell nacional. A més, en els últims anys s’està aconseguint cada vegada més una major igualtat en l’alumnat de formació professional, no sols a nivell local, sinó a nivell autonòmic i nacional.

És destacable l’augment de dones matriculades en el cicle de Grau Superior d’Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear impartit en el *CIPFP *Batoi d’Alcoi que passa de ser de 38 en 2018 a 47 en 2019, sent el creixement del 23,68%. De la mateixa manera, en el cicle formatiu de Grau Superior d’Animació Sociocultural i Turística del *CIPFP *Batoi, el creixement és del 90,91%, passant d’11 a 21 alumnes. En l’oferta formativa d’FP a Ontinyent l’augment més significatiu és en el cicle de Grau Mitjà de l’IES L’*Estació de Gestió Administrativa, sent el creixement d’un 81,82% (es passa d’11 a 20 dones).

A més d’això, existeixen cicles que abans no comptaven amb dones matriculades però que, en 2019 ja s’han incorporat en algun d’ells, com és l’exemple del cicle de Grau Superior de Mecatrònica Industrial de l’IES *Pou *Clar d’Ontinyent que en el present curse ja ha incorporat 2 dones.

D’aquesta manera s’està aconseguint una paritat en l’alumnat matriculat en formació professional en el territori i que, com tot fa preveure, aquesta tendència anirà en augment en els pròxims anys.

Font: Elaboració pròpia amb dades de Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, Generalitat Valenciana. Setembre 2019.