Colaboració d’Actaio amb altres agents del territori

Col·laboració d'Actaio amb altres agents del territori

La setmana passada Actaio ha col·laborat en dos actes en els que s’ha parlat de les necessitats relacionades amb la situació socio-econòmica, la innovació, així com la qualificació, i com donar resposta des de les organitzacions e institucions municipals.

El dimecres 6 d’ Octubre Actaio va participar com a membre moderador al forúm d’emprenedoria “Innovació i Tecnología al Medi Rural”.

En aquest forúm es mostraren les iniciatives i projectes que estan aconseguint facilitar el dia a dia del productor rural, recuperar camps de cultiu i com aquestes activitats afavoreixen la creació d’ocupació I s’afronta el despoblament en els territoris d’interior.

També el Dijous 7 d’Octubre, Actaio va estar present en  la sessió de Identificació de Necessitats Territorials i Empresarials organitzat per el CEEI Alcoy-Valencia i Mancomunitat de Municipis de l’Alcoià i el Comtat.

En aquesta sessió en concret, el grup de treball de l’Alcoià-El Comtat es centra en una oportunitat que pretén posar en valor la capacitat i els recursos turístics del territori.