Webinar Bretxa de Gènere en la Formació Professioanl. Èxit d’Assistència i Participació.

Webinar Bretxa de Gènere en la Formació Professioanl. Èxit d'Assistència i Participació.

Ahir, dia 23 de març, vam organitzar un webinar per a compartir informació i impressions al voltant de la influència del gènere a l’hora d’escollir la realització d’estudis, i més contretament estudis d’FP.

El professorat de l’IES Pou Clar d’Ontinyent, va ser l’encarregada d’acomplir aquesta activitat. Es van donar suport amb l’alumnat del cicle formatiu de grau superior de promoció d’igualtat de gènere fent una exposició molt interessant dels motius d’aquesta bretxa de gènere. A més va participar alumnat d’altres instituts explicant experiències personals en fer estudis d’FP als quals hi ha un desequilibri en el nombre de persones pel seu sexe.

Algunes de les conclusions d’aquesta exposició van ser:

    • La importància d’elegir estudis relacionats amb l’ocupació que t’agrade i no mirar si hi ha més o menys companys/es del mateix o diferent sexe.
    • Que la diferenciació d’ocupacions/estudis “de xics” o de “xiques” és una qüestió de la societat, però de la que hi ha vegades que no som conscients de la seua influència a les nostres eleccions vocacionals.
    • Que el suport de la família és fonamental per a sentir que la decisió de fer estudis d’FP és tan adequada com una altra i que ens dóna una gran qualificació per a ser grans professionals en el futur.

L’equip tècnic d’Actaio agraeix les aportacions que van fer les persones participants i també les persones assistents amb els seus comentaris i propostes.

El resultat d’aquest webinar en molt satisfactori i ens encoratja a continuar treballant en aquesta línia. Així que, en el futur, segurament hi haurà més oportunitats d’aprendre, intercanviar inquietuds i seguint fent passos cap a la reducció de la bretxa de gènere a l’FP.

Webinar FP i Bretxa gènere Valencià (7) (1)