El Consell Rector d’Actaio fa seguiment a les activitats del Projecte Experimental II

El passat dia 10 de juliol es va reunir el Consell Rector de l’Acord Territorial per l’Ocupació i el Desenvolupament d’Alcoi-Ibi-Ontinyent a fi de fer seguiment a les activitats programades des del Projecte Experimental II.

Es van ultimar els detalls dels diferents esdeveniments que es van a realitzar entre els mesos de juliol i setembre a les localitats del territori, així com l’avanç en el desenvolupament de les eines que s’han dissenyat per donar resposta a les necessitats d’informació dels integrants de l’acord pel que fa a Formació en Ocupacions i Captació de Talent.

Reunió Consell Rector d’Actaio 10 Juliol Àgora Alcoi
Reunió Consell Rector d’Actaio 10 Juliol Àgora Alcoi

Es va valorar com a positiva la creació de la pàgina web i perfils en xarxes socials d’Actaio, així com la seua aportació en la difusió de les accions programades per assolir els objectius fixats pel Consell Rector de l’Acord.

Es van donar detalls sobre les primeres activitats organitzades per l’equip de Projecte Experimental II que es van realitzar del 10 al 17 de juliol a Ontinyent: les trobades “MOU-TE CAP A LA INDÚSTRIA 4.0: ja està ací, no et quedis al marge” i “FORMACIÓ DUAL: COM PARTICIPAR DES DE l’EMPRESA” així com el suport i participació en la Taula de la Formació Professional organitzada per la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Ontinyent. En aquesta localitat s’ha planificat la impartició d’una sèrie de tallers curts centrats en l’adquisició d’habilitats requerida per la Indústria 4.0 .

Reunió Consell Rector d’Actaio 10 Juliol Àgora Alcoi
Reunió Consell Rector d’Actaio 10 Juliol Àgora Alcoi

Per finalitzar, es va anunciar que al llarg del mes de setembre es duran a terme dues activitats a la localitat d’Alcoi relacionades amb el foment dels estudis de Formació Professional i l’ús de la Formació Contínua per a la qualificació professional per a treballadors en actiu. Així mateix, es preveu realitzar accions a Ibi centrades en les necessitats de les empreses i els seus processos de transformació digital.


El Consejo Rector de Actaio hace seguimiento a las actividades del Proyecto Experimental II

El pasado día 10 de julio se reunió el Consejo Rector del Acuerdo Territorial por el Empleo y el Desarrollo de Alcoi-Ibi-Ontinyent con objeto de hacer seguimiento a las actividades programadas desde el Proyecto Experimental II.

Se ultimaron los detalles de los distintos eventos que se van a realizar entre los meses de julio y septiembre en las localidades del territorio, así como el avance en el desarrollo de las herramientas que se han diseñado para dar respuesta a las necesidades de información de los integrantes del acuerdo en cuanto Formación en Ocupaciones y Captación de Talento.

Se valoró como positivo la creación de la página web y perfiles en redes sociales de Actaio, así como su aporte en la difusión de las acciones programadas para alcanzar los objetivos fijados por el Consejo Rector del Acuerdo.

Se dió detalles sobre las primeras actividades organizadas por el equipo de Proyecto Experimental II que se realizaron del 10 al 17 de julio en Ontinyente: Los encuentros “MOU-TE CAP A LA INDÚSTRIA 4.0: ja està ací, no et quedes al marge” y “FORMACIÓ DUAL: COM PARTICIPAR DES DE L’EMPRESA” así como el apoyo y participación en la Mesa de la Formación Profesional organizada por la Concejalía de Educación del Ajuntament d’Ontinyent. En esta localidad se ha planificado la impartición de una serie de talleres cortos centrados en la adquisición de habilidades requerida por la Industria 4.0 .

Para finalizar, se anunció que durante el mes de septiembre se llevarán a cabo dos actividades en al localidad de Alcoy relacionadas con el fomento de los estudios de Formación Profesional y el uso de la Formación Continua para la cualificación profesional para trabajadores en activo. Así mismo, se prevé realizar acciones en Ibi centradas en las necesidades de las empresas y sus procesos de transformación digital.