Acord Territorial Actaio organitza a Ontinyent l’Encontre “FORMACIÓ DUAL: COM PARTICIPAR DES DE L’EMPRESA”

Encontre "FORMACIÓ DUAL: COM PARTICIPAR DES DE L’EMPRESA"
Acord Territorial Actaio organitza a Ontinyent l’Encontre “FORMACIÓ DUAL: COM PARTICIPAR DES DE L’EMPRESA”

El pròxim 17 de juliol es durà a terme a Ontinyent  l’Encontre “FORMACIÓ DUAL: COM PARTICIPAR DES DE L’EMPRESA”, una activitat organitzada per l’Acord Territorial per a l’Ocupació i el Desenvolupament Local, Actaio, a través del Programa Experimental II: Formació- Innovació -Indústria 4.0 .

Encontre "FORMACIÓ DUAL: COM PARTICIPAR DES DE L’EMPRESA"

L’Encontre “FORMACIÓ DUAL: COM PARTICIPAR DES DE L’EMPRESA” està dirigit a treballadors i treballadores de gestió de RRHH  de les empreses privades i públiques, a nous emprenedors i emprenedores. Des de l’equip del Projecte Experimental II també s’ha convidat a participar a personal dels Instituts d’Educació Secundària que imparteixen Formació Professional de les localitats de l’Acord.

Rafael Chordá, cap de secció, i Paqui Boluda, assessora tècnica, tots dos de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial de la Conselleria d’Educació de Cultura i Esports impartirà la ponència “La Formació Professional Dual del Sistema Educatiu en la Comunitat Valenciana”. En aquesta primera part de l’esdeveniment, que comença a les 10.00 h, els ponents explicaran com funciona la FP Dual que té per objecte la qualificació professional dels estudiants, combinant la formació rebuda en un centre educatiu amb l’activitat pràctica en un centre de treball.

A continuació, a les 11.00 h, es presentarà la “Guia de la Formació Professional Dual” elaborada per les tècniques de formació, orientació laboral i RRHH de l’equip del Projecte Experimental II d’Actaio. En aquest document s’explica de manera senzilla i pràctica l’ús adequat de la FP Dual, el procediment per a demanar alumnat en pràctiques, així com els beneficis que suposa, tant per a l’empresa com per als estudiants i futurs  treballadors i treballadores. La “Guia de la Formació Dual” estarà disponible a l’apartat Recursos de la pàgina web de l’Acord, el dia de l’esdeveniment.

Per a tancar l’encontre, s’obrirà una ronda de preguntes, seguida per una dinàmica que permetrà l’intercanvi d’experiències, així com la presentació de suggeriments de millora en els procediments involucrats en la Formació Professional Dual del Sistema Educatiu en la Comunitat Valenciana.

L’Encontre “FORMACIÓ DUAL COM PARTICIPAR DES DE L’EMPRESA” es realitzarà en el Centre Social Sant Rafael situat en el Carrer de Ramon Llín d’Ontinyent. La recepció de participants iniciarà a les 9.45 h. Els interessats en acudir a l’encontre poden registrar-se enviant un correu electrònic a empace.rrhh@gmail.com

Acuerdo Territorial Actaio organiza en Ontinyent encuentro “FORMACIÓ DUAL: COM PARTICIPAR DES DE L’EMPRESA”

El próximo 17 de julio se llevará a cabo en Ontinyent  el encuentro “FORMACIÓ DUAL COM PARTICIPAR DES DE L’EMPRESA”, una actividad organizada por el Acuerdo Territorial para el Empleo y el Desarrollo Local, Actaio, a través del Programa Experimental II: Formación- Innovación -Industria 4.0 .

El encuentro “FORMACIÓ DUAL COM PARTICIPAR DES DE L’EMPRESA” está dirigido a trabajadores y trabajadoras de gestión  de RRHH de las empresas privadas y públicas, a nuevos emprendedores y emprendedoras. Desde el equipo del Proyecto Experimental, también se ha invitado a  participar a personal de los Institutos de Educación Secundaria que imparten Formación Profesional de las localidades del Acuerdo.

Rafael Chordá, jefe de departamento, y Paqui Boluda, asesora técnica, ambos de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial de la Consellería de Educación de Cultura y Deportes impartirá la ponencia “La Formació Professional Dual del sistema educatiu en la Comunitat Valenciana”. En esta primera parte del evento, que comienza a las 10:00 h, los ponentes explicarán cómo funciona la FP Dual que tiene por objeto la calificación profesional de los estudiantes, combinando la formación recibida en un centro educativo con la actividad práctica en un centro de trabajo.

A continuación, a las 11:00 h, se presentará la “Guía de la Formación Dual” elaborada por las técnicas de formación, orientación laboral y RRHH del equipo del Proyecto Experimental II de Actaio. En este documento se explica de manera sencilla y práctica el uso adecuado de la FP Dual, el procedimiento para pedir alumnado en prácticas, así como los beneficios que supone, tanto para la empresa como para los estudiantes y futuros trabajadores. La “Guía de la Formación Dual” estará disponible, el día del evento, en el apartado “Recursos de la página web del Acuerdo.

Para cerrar el encuentro, se abrirá una ronda de preguntas, seguida por una dinámica que permitirá el intercambio de experiencias, así como la presentación de sugerencias de mejora en los procedimientos involucrados la Formación Profesional Dual del Sistema Educatiu en la Comunitat Valenciana.

El Encuentro “FORMACIÓ DUAL COM PARTICIPAR DES DE L’EMPRESA”se realizará en el Centre Social San Rafael ubicado en el Carrer de Ramon Llín de Ontinyent. La recepción de participantes dará inició a las 9:45 h. Los interesados en acudir al encuentro pueden registrarse enviando un correo electrónico a empace.rrhh@gmail.com