COM APLICAR EL PLA D'IGUALTAT AL SECTOR INDUSTRIAL